Obiectivele asociaţiei sunt:

 • Realizarea şi înfiinţarea centrelor de integrare socială.
 • Realizarea şi înfiinţarea centrelor de tineret,  centrelor de voluntariat.
 • Realizarea şi construcţia de locuinţe sociale destinate tinerilor vulnerabili.
 • Integrarea în societate a tinerilor vulnerabili prin orice mijloc legal.
 • Elaborarea, modificarea şi introducerea de noi politici locale, judeţene axate de cetatean.
 • Promovarea participării publice.
 • Promovarea voluntariatului.
 • Realizarea de parteneriate publice private.
 • Promovarea familiei.
 • Înfiinţarea, sustinerea si promovarea de  grupuri locale, judeţene de suport, reţele pe domeniile: social, educaţie, tineret, politici publice, LGBT.
 • Promovarea parteneriatelor ONG-ONG.
 • Afilierea de reţele naţionale , internaţionale şi judeţene.
 • Promovarea drepturilor fundamentale ale omului.
 • Înfiinţarea, dezvoltarea de servicii sociale.
 • Promovarea economiei sociale.
 • Profesionalizarea sectorului ONG.
 • Asistenţa socială, consiliere individuală şi de grup etc.