Aici poti gasi documente cateva documente utile.

 

 

Asociatii si fundatii Administratie publica Legea locuintei Legea locuintei completata Legea pentru sprijin financiar 396 din 30-10-2006 Legea voluntariatului Legea tinerilor Combaterea discriminarii Legea egalitatii de sanse Contencios administrativ Accesul la informatii Transparenta decizionala

 

 

 

 

 

 

LEGIS:

  •  NOU: Legea 78/2014 LEGEA VOLUNTARIATULUI.

 

Legea nr. 116/2002, legea privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 21/03/2002

Legea 76 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 103 din 6 februarie 2002. „Legea şomajului”.

 

Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 905, din 20 decembrie 2011.

Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011;Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011

ORDONANŢĂ nr.26 din 30 ianuarie 2000;cu privire la asociaţii şi fundaţii;publicat în M.Of. nr. 39/31 ian. 2000

Legea nr. 145/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 517, din 26 iulie 2012.

Legea 350 din 21 iulie 2006 (Legea 350/2006)LEGEA TINERILOR; Publicat in Monitorul Oficial 648 din 27 iulie 2006 (M. Of. 648/2006)

LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 ;HOTARÂRE nr. 1.153 din 21 noiembrie 2001 (*actualizata*)

Legea 350 din 2 decembrie 2005 (Legea 350/2005)LEGEA FINANTARILOR NERAMBURSABILE ACORDATE ENTITATILOR NON PROFIT ;  Publicat in Monitorul Oficial 1128 din 14 decembrie 2005 (M. Of. 1128/2005)

Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare;(publicata in Monitorul Oficial nr. 69 din 31 ianuarie 2002)

ORDONANŢĂ nr.137 din 31 august 2000;privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;publicat în M.Of. nr. 431/2 sep. 2000

Ordonanta 77 din 28 august 2003 (Ordonanta 77/2003); Publicat in Monitorul Oficial 619 din 30 august 2003 (M. Of. 619/2003)

Legea nr 202/2002 republicata in 2007, privind privind egalitatea de sanse intre femei si barbati;Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 01/03/2007

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1024 din 25 iunie 2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, precum şi ale Ordinului nr. 383 din  6 iunie 2005, al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei – pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori.

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;(publicata in Monitorul Oficial nr. 70 din 3 februarie 2003)

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;(publicata in Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001)

CONSTITUTIA ROMANIEI:
ARTICOLUL 20 – Tratatele internationale privind drepturile omului
(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.
(2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.

 

Daca nu ai gasit ceea ce cauti nu ezita sa ne contactezi.