Ω

Contul nostru este :IBAN RO75RNCB0212155854450001.

Contul este deschis la BCR unde puteți face donații,sponsorizări in lei.

Ω

Asociatia VIITORUL TINERILOR a luat fiinta in anul 2004 si este constituita in baza OG 26/2000 cu privire la infiintarea asociatiilor si fundatiilor iar AVT este Furnizor de servicii sociale inca din anul 2006, serviciile oferite sunt:consiliere psihologica individuala,consiliere juridica,consiliere de grup,monitorizare si gazduir pe perioada determinata si integrare comunitara.

cod-f

cert-finante

act-de-donatie

contract_de_sponsorizare

01.10.2013

Completare patrimoniu AVT.

Orange Romania  doteaza AVT cu:

20 scaune

5 rafturi + unul deja existent

birouri PC 8 buc

mese patrate 3 buc.

 

raport 2

raport 1

 

rap

 

rap1

Total venituri in anul 2018 am avut suma ……………. lei  iar cheltuieli ………………… lei deficit ……………lei care sa acoperit in primele 3 luni ale acestui an 2019.

Total venituri in anul 2017 am avut suma ……………. lei  iar cheltuieli ………………… lei deficit ……………lei care sa acoperit in primele 3 luni ale acestui an 2018.

Total venituri in anul 2016 am avut suma 22 885 lei  iar cheltuieli 25338 lei deficit 6696 lei care sa acoperit in primele 3 luni ale acestui an 2017.

Total venituri in anul 2015 am avut suma 9149 lei iar cheltuieli 32034 lei  profit 22 885 lei.

Total venituri in anul 2014 am avut suma 7456,35 iar cheltuieli 14404,19 deficit 6947,84 care sa acoperit in primele 3 luni ale acestui an 2015.

Total venituri in anul 2013 am avut suma 28889 iar cheltuieli 19817 deficit 9072 care sa acoperit in primele 3 luni ale acestui an 2014.

Total venituri in anul 2012 am avut suma 30007 iar cheltuieli 25813 deficit 0.

Total venituri in anul 2011 am avut suma 10693 iar cheltuieli 12945 deficit 2252 care sa acoperit in primele 3 luni ale acestui an 2012.

Total venituri in anul 2010 am avut suma 31203.27iar cheltuieli 34369.95 lei  deficit 4166.68 lei  care sa acoperit in primele 3 luni ale acestui an 2011.

Total venituri in anul 2009 am avut suma 3953076 lei  iar cheltuieli 3455707 lei deficit 2632.70 lei  care sa acoperit in primele 3 luni ale acestui an 2010.

 

YOUNG FUTURE Association was founded in 2004 and was incorporated under GO 26/2000 on the establishment of associations and foundations and AVT is social service provider since 2006, the service: individual counseling, legal advice, counseling group monitoring and hosts short-term and community integration.

Total income in 2011 we had sum and expenses 12,945 10,693 deficit in 2252 which covered the first three months of the year 2012.

Total income in 2010 we had sum 31203.27iar deficit spending 34369.95 4166.68 lei lei to cover the first three months of the year 2011.

Total income in 2009 we had sum and expenses 3,455,707 3,953,076 lei lei lei deficit 2632.70 to cover the first three months of the year 2010.

Bunuri care alcatuiesc patrimoniul asociatiei sunt:

 1. calculatoare – 16 bucati (unitati centrale,monitoare,tastaturi si mapusuri) calculatoare licentiate cu windos in numar tot de 16.
 2. scaune normale –  in numar de 9 bucati
 3. scaune directoariale –  2 bucati
 4. imprimante – 3 bucati
 5. multifunctionale – 2 bucati
 6. xerox – una bucata
 7. aparat indosariat – 2 bucati
 8. aparat laminat – 2 bucati
 9. videoproiector – una bucata
 10. aparate foto – 3 bucati din care asociatia mai detine o bucata
 11. camera video – una bucata
 12. ecran proiectii – una bucata
 13. suport flipchart – una bucata
 14. roll-upuri- 8 bucati
 15. benare diverse dimensiuni – 13 bucati.