13902075_10209902005977525_791401105_o

 miscarea-beneficiari-1 – 2015-2016

 

adresa-cazare-4

adresa-cazare-4-2

adeverinta-flotant

 

29 decembrie 2014

miscare beneficiari 2006-2014:

miscarea-beneficiari-1

 

octombrie 2014

fisa personala

 

10 martie 2014:

miscare beneficiari 2006-2014:

miscarea beneficiari

MISCAREA BENEFICIARILOR 2

MISCAREA BENEFICIARILOR IN ANII 2006

 

Versiunea noua formulare:

 

cerere

delegare

contract ben

Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 905, din 20 decembrie 2011.

ONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 20 – Tratatele internationale privind drepturile omului
(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.
(2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.

 

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1024 din 25 iunie 2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, precum şi ale Ordinului nr. 383 din  6 iunie 2005, al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei – pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori.

 

Statistica beneficiari Statistica beneficiari 2

 

 

 

 

Criterii beneficiari Codul etic Cerere Delegare plan de interventie Contract servicii sociale ROI

 

 

 

 

adev flotant fisa personala act aditional